Privaatsustingimused

Kodulehe kingmaker.ee isikuandmete vastutav töötleja on Kingmaker OÜ (registrikood 16328151), asukohaga Harju maakond, Viimsi vald, Haabneeme alevik, Männi tee 15,

Milliseid isikuandmeid me töötleme

Isikuandmed on andmed, mida Kingmaker OÜ kogub üksikisiku tuvastamiseks või temaga ühenduse võtmiseks.

Isikuandmete kogumine võib toimuda kodulehe külastaja nõusolekul järgnevatel viisidel:
- Kontaktandmete (sh nimi, telefoninumber, e-posti aadress) esitamisel meie veebilehel, näiteks kontaktivormis;)
- Veebilehe kasutamisel küpsiste (cookies) kaudu;

Kodulehe kasutajal on õigus muuta, kustutada ja tutvuda tema töödeldavate andmetega.

Mis eesmärgil me isikuandmeid töötleme

Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kasutaja nimi, töödeldakse selleks, tagada teenuste osutamine ja kontakteeruda kodulehe külastajatega, kui nad on selleks soovi avaldanud.

Kodulehe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldaks kodulehe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks, veebikasutusstatistika tegemiseks ja suunatud reklaami tegemiseks.

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub lepingu täitmise eesmärgil, teenuse osutamiseks või juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Kodulehe kasutaja nõusolekul võime saata talle saata uudiskirju ning pakkumisi tema e-posti aadressile.

Kellele me isikuandmeid edastame

Isikuandmed edastatakse ettevõtte töötajatele kliendiga ühendumiseks, kui kodulehe külastaja on selleks soovi avaldanud.

Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik kodulehe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Vajadusel võime edastada andmeid ka õigusteenuse osutajatele.

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil.

Juurdepääs isikuandmetele on Kingmaker OÜ töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada teenuse osutamisega kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Kingmaker OÜ rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine kodulehe volitatud töötlejatele (nt infotehnoloogia teenuste pakkujad) toimub Kingmaker OÜ ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Säilitamine

Üldjuhul säilitame isikuandmeid neli aastat.

Võimalike maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

Raamatupidamise jaoks vajalikke isikuandmeid säilitab Kingmaker OÜ vähemalt seitse aastat.